Pribatutasun-politika

Pribatutasun-politika honi jarraikiz, Fundación Telefónicak webgune honetako erabiltzaileei jakinarazten die haien datu pertsonalak honako printzipio hauen arabera tratatuko direla: gardentasuna, xedea mugatzea, datuak minimizatzea, zehaztasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna. Halaber, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Araudian (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez, pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritako gainerako betebehar eta bermeak errespetatuko dira.

Erabiltzaileen datu pertsonalak webgune honen bidez edo datu pertsonalak biltzeko formularioen bidez bilduko dira, kasuan kasu. Aipatutako araudia betetzeko eta, webgune honen erabiltzaile zaren aldetik, zure datu pertsonalak nola biltzen, erabiltzen, tratatzen eta babesten diren ulertzen laguntzeko, Fundación Telefónicak datu pertsonalak babesteko duzun eskubideari buruzko alderdi hauen berri ematen dizu.


NORK TRATATUKO DITU ZURE DATUAK? TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

Webgune honi eta zure datu pertsonalak eskuratzeko erabiltzen diren galdetegiei dagokienez, datuen tratamendua Fundación Telefónicak gauzatuko du (IFZ G-82086810), Hezkuntza eta Kultura Ministerioko Fundazioen Babesletzaren Estatuaren Eskumeneko Kultura Fundazioen Erregistroan inskribatutako erakundeak, 359 zenbakiarekin. Egoitza soziala: Kale Nagusia 28, 7. solairua (28013 PK), Madril.


ZER JOTZEN DUGU DATU PERTSONALTZAT ETA ZER DATU TRATATZEN DITUGU?

Datu pertsonalak pertsona fisiko identifikatu edo identifikagarri bati buruzko informazio oro dira. Ildo horretan, pertsona fisiko identifikagarritzat jotzen da zuzenean edo zeharka identifikatzaile baten bidez identifika daitekeen pertsona oro, hala nola: izen bat, identifikazio-zenbaki bat, kokapen-datuak, online identifikatzaile bat edo pertsona horren nortasun fisiko, fisiologiko, genetiko, psikiko, ekonomiko, kultural edo sozialaren elementu bat edo gehiago.

Fundación Telefónicak webgune honetako erabiltzaileek galdetegi zehatzen bidez ematen duten informazio pertsonala aztertzen du zenbait helbururekin, erabiltzaile horiek Fundación Telefónicak garatutako jarduerei buruzko informazioa jasotzeko duten interesarekin edo erakunde horrek antolatutako ekitaldi eta jardueretan parte hartzeari eta bertaratzeari buruzko kudeaketarekin lotuta. Minimizazio-printzipioaren arabera, tratatu ahal izango ditugun datuak tratamenduaren xedea betetzeko egokiak eta beharrezkoak diren datuetara mugatuko dira, eta erabiltzaile gisa duzun borondatea errespetatuko da beti.

Hona hemen Fundación Telefónicak, webgune honen eta haren jardueraren arabera, tratatu ahal izango dituen datuak:

 • Identifikazio-datuak, hala nola: izena, abizenak, helbide elektronikoa eta, zenbaitetan, posta-helbidea edo telefono mugikorraren zenbakia.
 • Erabiltzailearen irudiak (argazkiak edo ikus-entzunezko grabazioak), Fundación Telefónicak hartutakoak, erabiltzailea fundazio horrek antolatutako ekitaldi, jarduera edo proiekturen batera bertaratzerakoan lortutakoak.
 • Bisita- eta nabigazio-datuak, cookien bidez lortutakoak, webgune honetara sartzeko erabiltzen den gailuaren bidez, esteka honetan deskribatzen den moduan.

Hala ere, eta Fundación Telefónicak zure datuak tratatu aurretik, datuen kategoria zehatzen eta aplikatu beharreko pribatutasun-baldintza espezifikoen berri emango zaizu, eta, beharrezkoa izanez gero, zure baimena eskatuko da, aplikatu beharreko araudiaren arabera.


ZERTARAKO TRATAZEN DITUGU ZURE DATUAK?

Fundación Telefónican zure datu pertsonalak soilik zuk baimendutako helburuetarako tratatuko ditugu, pribatutasun-politika honi edo baldintza espezifikoei dagozkien moduan, dagokionaren arabera tratatuko direnak. Are gehiago, datu horien berri behar bezala emango zaizu datu horiek biltzeko unean.

Erabiltzaile eta interesatu zaren aldetik, ematen diguzun informazio guztiaren arduradun bakarra izango zara, eta bermatuko duzu gaituta zaudela eta informazio hori emateko baimena lortu duzula. Fundación Telefónica ez da erabiltzaile batek emandako datu faltsuak, okerrak, osatugabeak edo eguneratu gabeak erabiltzeaz arduratzen.

Ez da, inola ere, zure datu pertsonaletan oinarritutako erabaki automatizaturik hartuko, ezta datu horiek profilak egiteko aztertuko ere.


ZEIN DA TRATAMENDUAREN OINARRI LEGITIMATZAILEA?

Fundación Telefónicak egindako zure datu pertsonalen tratamenduaren gaineko oinarri legitimatzailea kasu bakoitzari dagozkion baldintza espezifikoetan zehaztuko da, hiru suposizio kontuan hartuz:

 • Berariazko baimena: normalean formulario baten bidez, Fundación Telefónicak eskatutako datu zehatzak eman ahal izango dituzu. Datu horiek behar-beharrezkoak izango dira datuak zertarako biltzen diren kontuan hartuta. Adostasun hori eman aurretik, honako hauen berri emango zaizu: tratamenduaren arduraduna nor den, tratamenduaren xedea, oinarri juridikoa, erabili ditzakezun eskubideak, hirugarrenei egin dakizkiekeen lagapenak, datu horiek gordetzeko epeak, eta, hala badagokio, nazioarteko transferentziarik egingo denetz. Zure datu pertsonalak bildu ziren xederako baino ez dira erabiliko.Pribatutasun-politika honetako «Eskubideak gauzatzea» atalean aurreikusitakoaren arabera, tratamendu horietarako baimena ezeztatu ahal izango da.
 • Legezko interesa: kasu hau tratamenduaren oinarri legitimatzailea da, betiere interes hori Fundación Telefónicak behar bezala haztatu badu aldez aurretik. Oinarri legitimatzaile honetan oinarritzen diren tratamenduen aurka egiteko eskubidea Pribatutasun Politika honetako «Eskubideak erabiltzea» atalean agertzen diren helbideetara dagokion jakinarazpena bidaliz egin ahal izango da.
 • Fundación Telefónicari aplika dakiokeen legezko betebehar bat betetzea, tratamenduaren arduraduna den aldetik.

ZENBAT DENBORAZ GORDEKO DITUGU ZURE DATU PERTSONALAK?

Fundación Telefónicak, kontserbazio-epea mugatzeko printzipioa betez, datuak behar den denboran eta une bakoitzean bildu diren helburuetarako soilik erabiliko direla jakinarazten du. Beraz, interesdunak identifikatzeko moduan gordeko dira, datu pertsonalak tratatzeko behar den denbora guztian.

Kasu bakoitzean aurreikusitako epeak igarotakoan, datuak suntsitu, blokeatu edo anonimizatu ahal izango dira, dagokionaren arabera, eta aplikatu beharreko legerian adierazitakoarekin bat etorriz.

Ezabatzea eskatzen bada, datuak dagokion denboran zehar blokeatuko dira, eta horien tratamendua kasu hauetakoren baterako bakarrik mugatuko da: bete behar ditugun legezko/kontratuko betebeharrak, edozein motatakoak, edo gure aldetik edozein erantzukizun preskribatzeko aurreikusitako legezko epeak, edo datuen titularrarekin izandako harremanaren ondoriozko erreklamazioak gauzatzea edo defendatzea.


ESKUBIDEAK ERABILTZEA

Aplikatu beharreko araudian ezarritakoaren arabera, Fundación Telefónicak erabiltzaileari honako eskubide hauek dituela eta eskubide horiek baliatu ahal izango dituela jakinarazten dio:

 • Eskuratzea: datuen titularrari Fundación Telefónicak berari dagozkion datu pertsonalak tratatzen dituen ezagutzeko aukera ematen dio eta, kasu horretan, tratatzen diren datu pertsonalei buruzko informazioa eskuratzeko eskubidea.
 • Zuzentzea: akatsak zuzentzea eta datu okerrak edo osatugabeak aldatzea ahalbidetzen du.
 • Ezabatzea: datuak ezabatzea eta Fundación Telefónicak datuak ez tratatzea ahalbidetzen du, salbu eta datuak gordetzeko legezko betebeharra badago edo datuak tratatzeko beste arrazoi legitimo batzuk nagusitzen ez badira.
 • Mugatzea: legez ezarritako baldintzen arabera, datuen tratamendua geldiarazteko aukera ematen du, Fundación Telefónicak etorkizunean datuak tratatzea saihestuz; izan ere, erreklamazioak egiteko edo erreklamazioak defendatzeko baino ez ditu gordeko.
 • Aurkakotasuna: zenbaitetan eta zure egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiak direla eta, interesdunak bere datuen tratamenduari aurka egin diezaiokete. Fundación Telefónicak datuak tratatzeari utziko dio, premiazko arrazoi legitimoak daudenean edo egindako erreklamazioei aurre egiterakoan izan ezik.
 • Eramangarritasuna: interesa duen erabiltzaileari berari dagozkion bere titulartasuneko datu pertsonalak jasotzeko, Fundación Telefónicari eman dizkionak, eta zuzenean beste arduradun bati transmititzeko aukera ematen dio, formatu egituratu, erabilera komuneko eta irakurketa mekanikoko batean. Eskubide hori baliatu ahal izateko, eskatzaileak baliozko helbide elektronikoa eman beharko du.
 • Fundación Telefónicari aurrez emandako adostasuna ezeztatu.

Fundación Telefónicak eskubide horiek doan baliatzen direla ziurtatzeko beharrezko neurriak hartuko direla bermatzen du.

Zuk, erabiltzaile zaren aldetik, aurrez azaldutako eskubideak bi modutan baliatu ditzakezu. Eskaeran bai baliatzen den eskubidea, bai zure helbide elektronikoa eta zu identifikatzeko beharrezkoak diren gutxiengo datu pertsonalak (izen-abizenak) zehaztu behar dituzu beti, datu horiek tratatzeko baimena Fundación Telefónicari aurrez emanez:

 • Postaren bidez, Fundación Telefónica, A/A-ri zuzenduta: Pribatutasunaren arduraduna, Kale Nagusia 28 (28013 PK), Madril.
 • Posta elektronikoaren bidez, rgpd@fundacionTelefónica.com helbide elektronikora idatziz

Indarrean dagoen legediari jarraikiz, Fundación Telefónicak hilabeteko epean erantzungo dio eskubide horiek baliatzeari. Hala ere, eta eskaeraren konplexutasunaren arabera, eskubide jakin batzuk erabat ezartzeak epe luzeagoa behar izatea eragin lezake, baina inola ere ez bi hilabete baino gehiago.

Gainera, zure eskubideak baliatzerakoan erantzun egokirik jaso ezean, erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian:

Datuak Babesteko Espainiako Agentzia

Jorge Juan Kalea, 6 – 28001 Madril

Telefonoak: 901 100 099/91 266 35 17

www.aepd.es


NORI JAKINARAZIKO ZAIZKIE NIRE DATUAK?

Fundación Telefónicak erabiltzaile bati bere datu pertsonalak bildu aurretik helarazten dion informazio espezifikoan kontrakorik adierazi ezean, datu horiek ez zaizkie hirugarrenei lagako, eta inola ere ez dira nazioarteko transferentziak gertatuko.

Hori guztia indarrean dagoen legeria aplikatuz datuak jakinaraztea nahitaezkoa den kasuetan izan ezik.

Bestalde, eta kasu bakoitzean deskribatutako tratamendu-helburuak betetzeko, Fundación Telefónicak zure datu pertsonalak hirugarrenek tratatzea erraztu ahal izango du, zerbitzu-hornitzaile diren aldetik (adibidez, ikus-entzunezko grabazioak egiteko, instalazioetara sartzeko kontrola kudeatzeko, aplikazio informatikoak kudeatzeko, etab.). Kasu horietan, Fundación Telefónicak zerbitzu-hornitzaile horiek hautatzeko irizpiderik zorrotzenak beteko direla bermatzen du, datuen babesaren arloan dituen betebeharrak betetzeko; horretarako, aplikatzekoak diren datuak babesteko akordioak sinatuko ditu.


ZURE DATU PERTSONALEN TRATAMENDUAREN SEGURTASUNA ETA KONFIDENTZIALTASUNA

Fundación Telefónica zure datuen, komunikazioen eta informazio pertsonalaren segurtasuna, sekretua eta konfidentzialtasuna bermatzeaz arduratzen da. Hori dela eta, gure konpromisoaren barruan, eta indarrean dagoen legeria betez, segurtasun-neurri eta bitarteko tekniko egokienak hartu ditugu datu, komunikazio eta datu pertsonal horiek ez galtzeko, gaizki ez erabiltzeko edo zure baimenik gabeko sarbidea saihesteko.

Zure datu pertsonalak jasotzen ditugunean, segurtasun-prozedura eta -funtzio zorrotzak erabiltzen ditugu baimenik gabeko edozein sarbide eragozteko. Hala, Fundación Telefónicak neurri tekniko eta antolaketa-neurri egokiak ezartzen ditu bere informazio-sisteman, diseinutik erantzukizun proaktiboaren eta pribatutasunaren printzipioa betez, biltegiratutako datuen segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko eta, horrela, datu horiek aldatzea, galtzea, tratatzea edo baimenik gabe eskuratzea saihesteko. Hori guztia teknikaren egoera, aplikazio-kostuak eta tratamenduaren izaera, irismena, testuingurua eta helburuak eta tratamendu bakoitzari lotutako probabilitate- eta larritasun-arrisku aldakorrak kontuan hartuz.


COOKIEAK

Interneteko beste atariak bezala, webgune honek «cookieak» deritzon teknologia erabiltzen du erabiltzaileen interakzioei eta orri honi ematen dioten erabilerari buruzko informazioa biltzeko.

Fundación Telefónicak teknologia hori nola erabiltzen duen jakiteko Cookie Politika hemen ikusi ditzakezu.


ADINGABEEN DATUEN TRATAMENDUA

Fundación Telefónicak berariaz debekatzen du 14 urtetik beherako erabiltzaileek beren gurasoen, tutoreen edo legezko ordezkarien baimenik gabe beren datu pertsonalak ematea.

Erabiltzaile batek 14 urtetik beherako pertsona baten datu pertsonalak tratatzeko baimena ematen badu, Fundación Telefónicaren aurrean erabiltzaile hori izango da datu horiek politika honetan adierazitako moduan tratatzeko baimena emateko eta erabakitzeko arduraduna.

Adingabe horien gurasoek, tutoreek edo legezko ordezkariek baimenik gabeko datu-tratamendu bat hautematen dutenean, kontsultak edo erreklamazioak aurkez ditzakete helbide honetara idazki bat bidaliz: rgpd@fundacionTelefónica.com


ALDAKETAK PRIBATUTASUN-POLITIKAN

Fundación Telefónicak Pribatutasun-politika hau uneoro eguneratu ahal izango du. Fundación Telefónicak eguneratze hori jakinaraziko du beti, eta erabiltzaileen eskubide edo askatasunei eragiten badie zuzenean jakinaraziko zaio erabiltzaile bakoitzari.  Adibidez, tratamendu berri bat txertatu dela jakinaraziko da, interesdunaren adostasuna behar duena, berariaz onartu beharko baita. Gainera, zuzenean jakinaraziko zaie erabiltzaileei beren datuen tratamenduari eragiten dion interes legitimoaren irismenaren aldaketa.


MISZELANEOA

Hemen aurreikusitako baldintzek Fundación Telefónicaren pribatutasun-politika osatzen dute webgune honen esparruan. Gainera, dokumentu honek eta kasu bakoitzerako aplikagarriak diren pribatutasun-baldintza espezifikoek osatzen dute. Webgune honen atal honetan bertan, «Pribatutasun Politika» izenekoan, Fundación Telefónicak, dagokion baimena eman ondoren, zure datu pertsonalak zein kasu eta helburutarako trata ditzakeen kontsulta daiteke.

Eskumena duen erakunde administratibo edo judizial batek pribatutasun-politika honetako xedapenen bat, edo horien zati bat, legez kanpokotzat, baliogabetzat edo aplikaezintzat jotzen baditu, jarri gabekotzat joko da, gainerako xedapenei eragin gabe.

Jarraian, Fundación Telefónicak zure datu pertsonalak tratatzeko legitimitatea duen kasu bakoitzean aplikatu beharreko baldintza espezifikoen berri emango zaio erabiltzaileari:


«Harremanetan jartzea» atala erabiliz informazioa eskatzeko egindako eskaerak kudeatzea

Nor da tratamenduaren arduraduna?

Zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna Fundación Telefónica da, irabazi-asmorik gabeko erakundea (IFZ G-82086810; egoitza soziala: Kale Nagusia 28, 28013, Madril).

Zertarako tratatuko ditu Fundación Telefónicak zure datuak?

Fundación Telefónicak ematen dituzun datu pertsonalak web honetako «Harremanetan jarri» atalaren bidez egindako eskaera kudeatzeko eta horretarako erantzuna bidaltzeko baino ez ditu erabiliko.

Fundación Telefónicak zure datu pertsonalak gordeko ditu zure eskaerari erantzuteko behar-beharrezkoa diren bitartean. Epe hori igaro ondoren, Fundación Telefónicak gehienez ere bi (2) urtez gordeko ditu zure datuak, legezko balizko betebeharrei erantzuteko baino ez. Epe hori igaro ondoren, gure sistemetan dauden zure datu pertsonalak behin betiko ezabatuko dira, salbu eta beste helburu batekin tratatzeko berariazko baimena eman baduzu.

Fundación Telefónicak ez ditu zure datuak profilak trazatzeko erabiliko, eta ez du bere tratamenduari dagokion erabaki automatizaturik hartuko.

Fundación Telefónicak egiten duen tratamenduak legitimazioa du, Espainiako 42 Fundación Telefónicaren campusetako webguneetako «Harremanetan jarri» atalaren bidez kontsultak bidaltzeko prozesuan zehar aldez aurretik emandako berariazko baimena dela eta.

Zure datu pertsonalak hirugarrenei lagako zaizkie?

Legezko xedapenen batek aginduta, Fundación Telefónicak, mandataria den kasuetan soilik laga ahal izango dizkie zure datu pertsonalak hirugarrenei.

Dena den, ez da zure datu pertsonalak barne hartzen dituzten nazioarteko transferentziarik egingo.

Zer eskubide dituzu eta erabil ditzakezu?

Zure datu pertsonalen titular zaren aldetik, eta Fundación Telefónicak egiten duen tratamenduari dagokionez arduraduna zaren aldetik, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, transferitzeko, mugatzeko eta haien aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituzu, baita zure baimena kentzeko eskubidea ere, pribatutasun-politika honetan deskribatzen den bezala.